Truy cập nội dung luôn

Danh sách bệnh viện của Thái Bình

02/11/2005 | 05:00 AM

 | 

Danh sách bệnh viện của Thái Bình

STT

Mã số

Tên bệnh viện

1

115.3.01

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

2

115.4.02

Bệnh viện Tâm thần Thái Bình

3

115.4.03

Bệnh viện Y học dân tộc Thái Bình

4

115.4.04

Khu điều trị Phong Văn Môn ,Thái Bình

5

115.4.05

Trung tâm PHCN Đ D Thái Bình

6

115.5.06

Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ

7

115.5.07

Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải

8

115.5.08

Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương

9

115.5.09

Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy

10

115.5.10

Trung tâm Y tế huyện Vũ Như

11

115.5.12

Bệnh viện thị xã Thái Bình

12

115.5.13

Bệnh viện trung tâm Hưng Hà

13

115.5.14

Bệnh viện trung tâm Đông Hưng

14

115.5.15

Phân viện Cầu cau ( Thái Thụy )

15

115.5.16

Phân viện Nam Trung , Tiền Hải

16

115.5.17

Phân viện Quỳnh Phụ