Truy cập nội dung luôn

Bắc Giang: Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

04/10/2018 | 07:14 AM

 | 

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 1525/UBND-KGVX về việc nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

 

5.10.2018. Nang cao trach nhiem.jpg 
  Phổ biến các kiến thức cơ bản về đuối nước, cách phòng, tránh và sơ cứu đúng cách cho trẻ em.


Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em. Tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để cho Đoàn thanh niên các huyện, thành phố, Đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn và các thôn, bản, tổ dân phố nhận bàn giao danh sách học sinh từ nhà trường về địa phương khi học sinh được nghỉ hè để tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh cho các em.

Chỉ đạo Ban điều hành Bảo vệ cuộc sống trẻ em (BVCSTE) cấp huyện xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban điều hành theo dõi, đôn đốc cấp xã trong việc thực hiện công tác này tại địa phương... Chỉ đạo Ban điều hành BVCSTE cấp xã trong việc rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trên địa bàn của huyện và các xã, phường, thị trấn để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão....

Đối với các công trình xây dựng đã hoàn thiện, chỉ đạo việc rà soát, san lấp các hố sâu đã được đào phục vụ trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn cho người dân và trẻ em; đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Cần đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, gia đình và ngay chính trẻ em về nguy cơ, tình huống có thế xảy ra và cách phòng, tránh đuối nước trẻ em; tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em; chủ động đưa trẻ em tới học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; phổ biến các kiến thức cơ bản về đuối nước, các nguy cơ gây đuối nước trẻ em, cách phòng tránh và sơ cứu đúng cách cho người dân và trẻ em để phòng, tránh....

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em; tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ việc dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học; đặc biệt ưu tiên trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; huy động nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa cho trẻ em; đặc biệt, tích cực triển khai mô hình bể bơi và dạy bơi tại các trường học theo hình thức xã hội hóa có sự hỗ trợ của ngân sách huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT một số nội dung nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.