Truy cập nội dung luôn

Quận Đống Đa: Đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng

12/09/2018 | 06:25 AM

 | 


Nhằm nâng cao năng lực của ngành Y tế trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích (PCTNTT) tại cộng đồng góp phần giảm tỷ lệ mắc, tử vong và tàn tật do tai nạn thương tích trong cộng đồng, UBND quận Đống Đa vừa ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

Theo đó, quận đặt ra 5 mục tiêu để phấn đấu thực hiện trong đó kiện toàn Ban chỉ đạo PCTNTT tại cộng đồng và tổ chức các hoạt động tại địa phương. 100% các phường tổ chức các hoạt động thông tin - giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ y tế và cộng đồng trong PCTNTT. Phấn đấu trên 90% các phường tổ chức giám sát, báo cáo, thu thập chính xác đầy đủ số liệu bị tai nạn thương tích, tử vong do tai nạn thương tích tại các cơ sở y tế tại cộng đồng.

Củng cố, phát triển mạng lưới và năng lực sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích (TNTT) tại cộng đồng 6 phường và chăm sóc chấn thương tại các cơ sở y tế. Trên 75% mạng lưới cộng tác viên sơ cấp cứu thực hiện được kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em và người lao động bị tai nạn, thương tích. Tăng 10% số phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn so với năm trước.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, quận sẽ tổ chức tuyên truyền, giáo dục, đào tạo và bồi dưõng kiến thức về PCTNTT cho cán bộ y tế và người dân trong cộng đồng; xây dựng và triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về PCTNXDCĐAT cho cán bộ y tế và mạng lưới cộng tác viên tại các phường; tăng cường giám sát, kiểm tra công tác chỉ đạo và tiến độ hoạt động hiệu quả, hoạt động PCTNTT của các phường, đặc biệt 6 phường mô hình điểm.​