Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế

Hội thảo xin ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm của các địa phương khu vực phía Bắc

Thứ Tư, ngày 19/10/2022 07:12

TỈNH VĨNH LONG THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 30/09/2022 08:40

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thứ Năm, ngày 29/09/2022 08:39

TỈNH THÁI NGUYÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ GẮN KẾT VỚI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG[1]

Thứ Năm, ngày 29/09/2022 08:39

HIỆU QUẢ THỰC THI TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GẮN KẾT VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TỈNH QUẢNG NINH[1]

Thứ Tư, ngày 28/09/2022 08:38

MỘT SỐ GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP[1]

Thứ Ba, ngày 27/09/2022 08:37

ĐỔI MỚI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH NGHỆ AN[1]

Thứ Hai, ngày 26/09/2022 08:37

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thứ Sáu, ngày 23/09/2022 08:35

TỈNH LÂM ĐỒNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ, PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Thứ Sáu, ngày 23/09/2022 08:35

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH HÒA BÌNH

Thứ Năm, ngày 22/09/2022 08:34

TỈNH BẮC GIANG THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ NĂM 2022

Thứ Tư, ngày 21/09/2022 08:33

TỈNH YÊN BÁI THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Thứ Tư, ngày 21/09/2022 08:33

TỈNH YÊN BÁI THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

Thứ Tư, ngày 21/09/2022 08:32

TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

Thứ Ba, ngày 20/09/2022 08:31

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC[1]

Thứ Sáu, ngày 16/09/2022 08:30

TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG THỰC THI CÔNG VỤ

Thứ Năm, ngày 15/09/2022 08:30

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC

Thứ Sáu, ngày 09/09/2022 08:29

CẢI CÁCH THỂ CHẾ Ở NƯỚC TA VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thứ Năm, ngày 08/09/2022 08:28

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA NƯỚC TA TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thứ Tư, ngày 07/09/2022 08:27