Tuyên truyền, huấn luyện

Thông báo tổ chức đào tạo chứng chỉ bệnh nghề nghiệp tại Hà Nội năm 2019

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 02:12

Thông báo tổ chức đào tạo chứng chỉ bệnh nghề nghiệp tại TP.HCM năm 2019

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 03:18

Hội thảo Quốc gia Đánh giá nguy cơ tại nơi làm việc nhằm cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thứ Năm, ngày 30/03/2011 22:00

tờ rơi và áp phích

Thứ Ba, ngày 21/06/2010 22:00

10 khuyến cáo phòng chống cúm A(H1N1) tại nơi làm việc

Chủ Nhật, ngày 26/09/2009 22:00

Công văn số: 448 /DPMT-LĐ, ngày 26/3/2009 của Cục Y tế dự phòng và môi trường

Thứ Hai, ngày 29/03/2009 22:00

Một số hình ảnh hoạt động tại Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 10 tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Thứ Hai, ngày 21/09/2008 22:00

Các biện pháp phòng chống bệnh bụi phổi

Thứ Ba, ngày 11/08/2008 22:00

Viện Pasteur Nha Trang tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế lao động các tỉnh miền Trung.

Thứ Năm, ngày 06/08/2008 22:00