Các dự án đã hoàn thành

STT Tên Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nguồn vốn Loại tài trợ Kinh phí dự án
1 Hỗ trợ hệ thống y tế - Quỹ Toàn cầu 01/01/2012 01/12/2016 QTC KHL HTDA
2 Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS 01/01/2016 01/12/2017 QTC KHL HTDA
3 Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường kiểm soát chất lượng nước 01/01/2015 01/12/2016 Chính phủ Úc Vay HTDA
4 Cung cấp Trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TW 01/01/2012 01/01/2014 CP Hàn Quốc Vay HTDA
5 Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin 01/01/2014 12/01/2016 QTC KHL HTDA
6 Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý và điều hành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 01/10/2011 01/12/2016 AFD Vay
7 Tăng cường dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tỉnh Tây Bắc 01/12/2012 01/12/2016 JICA KHL HTDA
8 Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng - GĐ II 02/12/2011 01/12/2016 JICA Vay HTDA
9 HTKT nâng cao năng lực tuyên truyền và cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường bền vững. 27/06/2013 01/06/2016 Vay HTDA
10 Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2 27/05/2011 27/05/2016 Vay
11 Dự án ký túc xá sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội 01/01/2010 01/12/2014
12 Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ 01/10/2010 01/08/2016 WB Vay HTDA
13 Viện SR-KST-CT TP.HCM 01/01/2010 01/12/2014
14 Viện SR-KST-CT Quy Nhơn 01/01/2010 01/12/2014
15 Bệnh viện Phong Quỳnh Lập 01/01/2010 01/12/2014
16 Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hoà 01/01/2010 01/12/2014
17 Tổng Cục Dân số - KHHGĐ 01/01/2010 01/12/2013
18 Đầu tư, XD, mở rộng Viện Sốt rét KST-CT Quy Nhơn 01/01/2009 01/12/2013
19 Viện Công nghệ thông tin - Thư viện y học TW 01/01/2007 01/12/2013
20 Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM 01/01/2010 01/12/2014

Thăm dò ý kiến