Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam 14/03/2020 Góp ý
2 Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 02/03/2020 Góp ý
3 Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và chính sách đối với cộng tác viên dân số 21/02/2020 Góp ý
4 Dự thảo góp ý TCVN Thực phẩm biến đổi gen – Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử - Các phương pháp phân tích phát hiện sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phần 6: Phương Real-time PCR sàng lọc để phát hiện trình tự ADN cry1Ab/Ac và Pubi-cry. 10/02/2020 Góp ý
5 Dự thảo góp ý TCVN Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phương pháp PCR định lượng để phát hiện dòng ngô TC 1507 10/02/2020 Góp ý
6 Dự thảo góp ý TCVN Thực phẩm biến đổi gen - Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử. Các phương pháp phân tích phát hiện sinh vật biến đổi di truyền và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen - Phần 5: Phương pháp Realtime-PCR sàng lọc để phát hiện các trình tự DNA promoter FMV (P-FMV) 10/02/2020 Góp ý
7 Dự thảo góp ý TCVN Hóa chất – Quy trình thử nghiệm độc cấp tính đường hô hấp 10/02/2020 Góp ý
8 Góp ý dự thảo TCVN hóa chất – Quy trình thử nghiệm độc cấp tính theo đường miệng – Phương pháp phân loại độc cấp tính 10/02/2020 Góp ý
9 Góp ý dự thảo TCVN Thức ăn công thức cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng cho người lớn. Xác định hàm lượng folat tổng số. Phương pháp chiết trienzyme và định lượng bằng sắc ký siêu hiệu năng – hai lần khối phổ 10/02/2020 Góp ý
10 Dự thảo góp ý TCVN sản phẩm dinh dưỡng dạng bột – Xác định hàm lượng monofluoroactetat bằng sắc ký lỏng-hai lần khối phổ có tạo dẫn xuất với 2-nitrophenylhydrazin 10/02/2020 Góp ý
11 Dự thảo góp ý TCVN Thực phẩm công thức dành cho trẻ sơ sinh – xác định hàm lượng natri fluoroacetat – phương pháp sắc ký lỏng – hai lần khối phổ. 10/02/2020 Góp ý
12 Góp ý Dự thảo TCVN Sữa công thức dạng bột cho trẻ sơ sinh – Xác định hàm lượng whey protein bằng phương pháp điện di trên gel natri dodecyl sulfat (SDS-CGE) 10/02/2020 Góp ý
13 Dự thảo góp ý TCVN Cacao và sản phẩm cacao - Phương pháp xác định đồng phân đối quang của catechin và epicatechin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao 10/02/2020 Góp ý
14 Dự thảo góp ý TCVN Rauwolfia serpentine – Xác định hàm lượng reserpine và rescinnamine bằng phương pháp sắc ký lỏng 10/02/2020 Góp ý
15 Dự thảo góp ý TCVN Sâm Ấn Độ (Withania Somnifera) – Xác định hàm lượng các Withanolide (Withanoside IV Withanoside V, Withaferin A, 12-Deoxywithastromonolide, Withanolide A và Withanolide B) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 10/02/2020 Góp ý
16 Dự thảo góp ý TCVN Thực phẩm công thức dành cho trẻ nhỏ. Xác định thành phần Whey protein. Phương pháp tính thành phần và tỉ lệ các acid amin 10/02/2020 Góp ý
17 Dự thảo góp ý TCVN Sản phẩm công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng – Xác định hàm lượng Choline bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ 10/02/2020 Góp ý
18 Dự thảo góp ý TCVN nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Xác định hàm lượng Chondroitin Sulfate bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 10/02/2020 Góp ý
19 Dự thảo góp ý TCVN thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Xác định hàm lượng hypericin và pseuhypericin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 10/02/2020 Góp ý
20 Dự thảo góp ý TCVN thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phương pháp PCR định lượng để phát hiện dòng ngô MON 863 10/02/2020 Góp ý

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16579940
  • Số người đang truy cập: 1