THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký, lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Chủ Nhật, ngày 19/11/2023 05:52

Bộ Y tế bãi bỏ, bãi bỏ một phần một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế

Thứ Năm, ngày 16/11/2023 03:25

Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Thứ Ba, ngày 31/10/2023 07:01

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất thanh toán chi phí điều trị COVID-19, chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch

Thứ Hai, ngày 30/10/2023 08:59

Bãi bỏ Quyết định 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19

Thứ Hai, ngày 30/10/2023 01:58

Toàn văn: Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở

Thứ Sáu, ngày 27/10/2023 03:25

Công điện về việc triển khai công tác y tế ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Miền Trung

Thứ Tư, ngày 18/10/2023 03:01

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung

Thứ Bẩy, ngày 14/10/2023 04:42

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/10/2023

Thứ Bẩy, ngày 14/10/2023 04:40

Tăng cường quản lý, chỉ đạo lĩnh vực giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần

Thứ Ba, ngày 10/10/2023 03:43

Chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Thứ Ba, ngày 10/10/2023 03:40

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ Sáu, ngày 29/09/2023 09:12

Công văn về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường mùa bão lũ

Thứ Sáu, ngày 29/09/2023 04:09

Công điện của Bộ Y tế yêu cầu không để gián đoạn cấp cứu, điều trị

Thứ Năm, ngày 28/09/2023 07:50

Bộ Y tế đề xuất công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch

Thứ Năm, ngày 28/09/2023 02:58

Thông tư 17 /2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thứ Ba, ngày 26/09/2023 09:28

Tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ

Thứ Ba, ngày 26/09/2023 08:37

Bộ Y tế sẽ ban hành cơ chế thuận lợi cho chăm sóc sức khỏe ban đầu do ngân sách nhà nước chi trả

Thứ Hai, ngày 25/09/2023 02:49

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư trước 15/11/2023

Thứ Bẩy, ngày 16/09/2023 01:37

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại Lào Cai và ứng phó mưa lũ ở miền núi, trung du Bắc Bộ

Thứ Năm, ngày 14/09/2023 02:49

Thăm dò ý kiến