Lịch công tác

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ từ 20.1 đến 02.2.2020

Chủ Nhật, ngày 19/01/2020 04:52

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ từ 13.01 đến 19.01.2020

Chủ Nhật, ngày 12/01/2020 04:54

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ từ 06.01 đến 12.01.2020

Chủ Nhật, ngày 05/01/2020 04:56

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ từ 20.12.2019 đến 05.01.2020

Chủ Nhật, ngày 29/12/2019 04:57

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ từ 30.9 đến 6.10.2019

Thứ Ba, ngày 12/11/2019 03:27

Lịch công tác tuần 46 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 03:38

Lịch công tác tuần 45 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 03:35

Lịch công tác tuần 44 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 03:37

Lịch công tác tuần 43 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 21/10/2019 03:41

Lịch công tác Lãnh đạo Bộ Y tế tuần 39

Thứ Hai, ngày 21/10/2019 03:21

Lịch công tác tuần 42 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 03:42

Lịch công tác tuần 41 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 03:43

Lịch công tác tuần 40 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 30/09/2019 03:44

Lịch công tác tuần 40 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 30/09/2019 03:34

Lịch công tác tuần 39 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 03:45

Lịch công tác tuần 38 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 03:50

Lịch công tác tuần 37 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 09/09/2019 07:26

Lịch công tác tuần 35 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 26/08/2019 07:28

Lịch công tác tuần 34 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Ba, ngày 20/08/2019 07:30

Lịch công tác tuần 33_2019 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 12/08/2019 07:31

Lịch công tác tuần 32 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 05/08/2019 07:33

Lịch công tác tuần 31 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 29/07/2019 03:33

Lịch công tác tuần 30 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 22/07/2019 03:31

Lịch công tác tuần 29 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 15/07/2019 03:30

Lịch công tác tuần 28 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 08/07/2019 03:29

Lịch công tác tuần 27 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 01/07/2019 03:25

Lịch công tác tuần 25 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 17/06/2019 03:24

Lịch công tác tuần 23 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 03/06/2019 03:22

Lịch công tác tuần 22 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 03:21

Lịch công tác tuần 20 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 13/05/2019 03:19

Lịch công tác tuần 19 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 06/05/2019 03:17

Lịch công tác tuần 18 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Năm, ngày 02/05/2019 03:04

Lịch công tác tuần 17 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 22/04/2019 03:03

Lịch công tác tuần 16 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Ba, ngày 16/04/2019 02:59

Lịch công tác tuần 15 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Ba, ngày 09/04/2019 02:52

Lịch công tác tuần 14 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Ba, ngày 02/04/2019 02:51

Lịch công tác tuần 13 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 25/03/2019 02:56

Lịch công tác tuần 13 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 25/03/2019 02:50

Lịch công tác tuần 11 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 11/03/2019 02:43

Lịch công tác tuần 10 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 04/03/2019 02:55

Lịch công tác tuần 10 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 04/03/2019 02:42

Lịch công tác tuần 9 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 25/02/2019 02:54

Lịch công tác tuần 9 của Lãnh đạo Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 25/02/2019 02:41

Lịch công tác tuần 8 của Lãnh đạo Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 19/02/2019 02:39

Lịch công tác tuần 8 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 18/02/2019 02:53

Lịch công tác tuần 7 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Tư, ngày 13/02/2019 02:18

Lịch công tác tuần 7 của Lãnh đạo Bộ

Thứ Hai, ngày 11/02/2019 02:51

Thăm dò ý kiến