KẾT QUẢ CÔNG TÁC HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH TẠI VĂN PHÒNG BỘ Y TẾ TRONG QUÝ 3/2022

30/12/2022 | 09:23 AM

 | 

 

 

Với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính để tạo nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử. Việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính góp phần quan trọng giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm thời gian, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đến hết Quý 3/2022, 100% các đơn vị của Văn phòng Bộ áp dụng Hệ thống Quản lý và Điều hành văn bản điện tử (VOffice); 80% các cán bộ công chức viên chức Văn phòng Bộ sử dụng hòm thư công vụ trong công tác trao đổi công việc; đảm bảo hệ thống mạng, điện thoại hoạt động ổn định tại các Phòng, ban của Văn phòng Bộ Y tế; Hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi tiến độ triển khai công tác của các cán bộ Phòng ban theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng Bộ.

Về triển khai các hoạt động trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế. Văn phòng Bộ duy trì, cung cấp đầy đủ các thông tin chỉ đạo điều hành, thông tin hoạt động của Lãnh đạo Bộ Y tế, các thông tin tổng hợp của ngành y tế, dự thảo văn bản xin ý kiến góp ý, thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19,…. trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế. Kết quả trong quý III/2022, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế đã truyền thông gần 600 tin, ảnh, infographic.

Về triển khai quản lý văn bản điện tử. Văn phòng Bộ duy trì hoạt động ổn định hệ thống VOffice, duy trì quản lý hỗ trợ cán bộ công chức viên chức Bộ Y tế thực hiện lập hồ sơ và trình ký điện tử, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn vị và Lãnh đạo phòng ban thực hiện phê duyệt, ký văn bản bằng chữ ký số cá nhân (USB token hoặc SimPki), Văn thư thực hiện cấp số và ban hành văn bản điện tử bằng USB token theo quy định. Tạo các luồng đồng trình cho các đơn vị. Tính đến ngày 15/6/2022 đến ngày 14/9/2022, tại Văn thư Bộ Y tế tiếp nhận 11.966 văn bản và ban hành 4.030 văn bản (không bao gồm văn bản mật, tuyệt mật và tối mật). Tiếp tục thực hiện nâng cấp, hiệu chỉnh lỗi, tối ưu Hệ thống hỗ trợ người dùng tốt nhất.

Hệ thống mạng, điện thoại và đường truyền được đảm bảo ổn định việc kết nối mạng nội bộ (LAN), WIFI, truyền dữ liệu, triển khai các ứng dụng trên mạng: Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống VOffice,... Duy trì hệ thống tổng đài IP Centrex hoạt động ổn định, hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc, trả lời điện thoại gọi từ bên ngoài vào Bộ Y tế, ngoài giờ hành chính tổng đài được kết nối, chuyển sang phòng bảo vệ. Hệ thống mạng nội bộ (LAN) và kết nối Internet được đảm bảo kết nối ổn định 24/7, tốc độ kết nối cao đáp ứng yêu cầu chia sẻ, trao đổi dữ liệu trong mạng nội bộ, mạng Internet và các ứng dụng: dịch vụ Internet cho cán bộ công chức, viên chức Cơ quan Bộ, hệ thống thư điện tử công vụ, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu mạng nội bộ.

Văn phòng Bộ cũng đảm bảo hoạt động, đường truyền trong giao ban điện tử Bộ Y tế và Hệ thống hội thảo truyền hình. Duy trì, vận hành đảm bảo hoạt động ổn định khoảng hơn 30 cuộc họp trực tuyến phục vụ công tác y tế từ 2 đến 11.000 điểm cầu trong nước và quốc tế.

Việc sử dụng hạ tầng Công nghệ thông tin, bảng LED đảm bảo thông suốt đường truyền mạng chuyên dụng (trục liên thông Chính phủ) từ Bộ Y tế kết nối đến Văn phòng Chính phủ; Đảm bảo sự hoạt động ổn định về kết nối hệ thống Wifi, truyền dữ liệu, thông tin liên lạc được thông suốt, liên tục; hỗ trợ, khắc phục sửa chữa máy móc trang thiết bị công nghệ thông tin; hỗ trợ các đơn vị cấp mới thẻ kiểm soát vào ra cơ quan bộ cho một số đơn vị bị mất hoặc cán bộ thay đổi chức danh; hỗ trợ các đơn vị đưa 06 nội dung truyền thông lên Bảng LED tại Cổng Cơ quan Bộ.

Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng BộTin liên quan